Danh mục: Tự Truyện Doanh Nhân

19 sản phẩm/dịch vụ
Giữa Dòng Xoáy Cuộc Đời
Nhà cung cấp
Tự Truyện Doanh Nhân
Giá thông thường
119.000₫
Giá khuyến mại
119.000₫
Sư Tử Thức Giấc
Nhà cung cấp
Tự Truyện Doanh Nhân
Giá thông thường
300.000₫
Giá khuyến mại
300.000₫
Bill Gates: Tham Vọng Lớn Lao Và Quá Trình Hình Thành Đế Chế Microsoft
Nhà cung cấp
Tự Truyện Doanh Nhân
Giá thông thường
229.000₫
Giá khuyến mại
229.000₫
Donald Trump - Màn Trình Diễn Vĩ Đại
Nhà cung cấp
Tự Truyện Doanh Nhân
Giá thông thường
299.000₫
Giá khuyến mại
299.000₫
Made In Korea
Nhà cung cấp
Tự Truyện Doanh Nhân
Giá thông thường
199.000₫
Giá khuyến mại
199.000₫
Nhà Lãnh Đạo Kỹ Trị, Đổi Mới Và Nhân Hậu (Những Hồi Ức Đặc Biệt)
Nhà cung cấp
Tự Truyện Doanh Nhân
Giá thông thường
148.000₫
Giá khuyến mại
148.000₫
Bầu Trời Không Chỉ Có Màu Xanh - Tự truyện Lý Quí Trung
Nhà cung cấp
Tự Truyện Doanh Nhân
Giá thông thường
65.000₫
Giá khuyến mại
65.000₫
42 Năm Làm Ăn Tại Mỹ Và Trung Quốc
Nhà cung cấp
Tự Truyện Doanh Nhân
Giá thông thường
50.000₫
Giá khuyến mại
50.000₫
Hồi Ký Không Tên - Lý Quí Chung
Nhà cung cấp
Tự Truyện Doanh Nhân
Giá thông thường
232.000₫
Giá khuyến mại
232.000₫
Hành Trình Xa Xứ - Giấc Mơ Quốc Gia Khởi Nghiệp
Nhà cung cấp
Tự Truyện Doanh Nhân
Giá thông thường
114.000₫
Giá khuyến mại
114.000₫
Gian Truân Chỉ Là Thử Thách - Tự truyện Hồ Văn Trung
Nhà cung cấp
Tự Truyện Doanh Nhân
Giá thông thường
98.000₫
Giá khuyến mại
98.000₫
Dốc Hết Trái Tim - Tự truyện Starbucks
Nhà cung cấp
Tự Truyện Doanh Nhân
Giá thông thường
150.000₫
Giá khuyến mại
150.000₫
Nghiệt Ngã & Thành Công - Tự Truyện Vikrom Kromadit
Nhà cung cấp
Tự Truyện Doanh Nhân
Giá thông thường
78.000₫
Giá khuyến mại
78.000₫
Tự Truyện Andrew Carnegie
Nhà cung cấp
Tự Truyện Doanh Nhân
Giá thông thường
169.000₫
Giá khuyến mại
169.000₫
Cú Ngoặt Bóng Của Tôi - Tự Truyện Johan Cruyff
Nhà cung cấp
Tự Truyện Doanh Nhân
Giá thông thường
145.000₫
Giá khuyến mại
145.000₫
Đường Ra Biển Lớn - Tự Truyện Richard Branson
Nhà cung cấp
Tự Truyện Doanh Nhân
Giá thông thường
269.000₫
Giá khuyến mại
269.000₫
Tâm Huyết Trao Đời - Tự Truyện Nguyễn Ngọc Ký
Nhà cung cấp
Tự Truyện Doanh Nhân
Giá thông thường
124.000₫
Giá khuyến mại
124.000₫
Gã Nghiện Giày - Tự Truyện Phil Knight
Nhà cung cấp
Tự Truyện Doanh Nhân
Giá thông thường
160.000₫
Giá khuyến mại
160.000₫
Không Gục Ngã - Tự Truyện Nguyễn Bích Lan
Nhà cung cấp
Tự Truyện Doanh Nhân
Giá thông thường
86.000₫
Giá khuyến mại
86.000₫